לחם ושושנים 6

כתבה של הערוץ האדום על תערוכת לחם ושושנים 6 בשנת2011

bread6