קול קורא לאמנים.יותלהורדה: קול קורא לאמנים לתרומת להגשת עבודה לתערוכת לחם ושושנים 15