כל היצירות של אבישי פלטק

 
האמנות שלו עוסקת בהופעה ובהעלמות. הדיאלקטיקה הזו מופיעה בעבודות בו זמנית ובאותו המרחב. בציור ובהצבה אור יופיע עם החשכה, פעולת מחיקה היא בריאה, בעבודות הוידאו הוא המופיע ובו בעת נמוג ומתמזג בפריים.