08.07.2022 - 06.08.2022

 
 
 

אוצר: חגי אולריך

לטקסט המלא

قيّم المعرض: حجاي اولر يخ

Curator: Hagai Ulrich