20.03.2021 12:00

שיח גלריה ונעילת התערוכה "מייסא דאהר: עין פקוחה" בגלריה לחם ושושנים

שיחה עם האמנית מייסא דאהר ואוצרת התערוכה לאה אביר תתקיים ביום נעילת התערוכה

רחוב העלייה 45, תל אביב (במשרדי ארגון העובדים מען)
 

18.12.2020 11:00

פתיחה

افتتاح

Opening