לחם ושושנים 11

ארגון העובדים מען ועמותת סינדיאנת הגליל חרטו על דגלן את קידום מעמד הנשים הערביות, ופועלים יום-יום לשלבן בעבודה בשכר הוגן. בשנה האחרונה התרחב פרוייקט נשים ועבודה וכולל ארבעה פרוייקטים שונים.