תינוק סגול מתוך הסדרה "אולי תינוק זה הוא שלך?"' 2019