סמיילי ונו מה שמו, מתוך סדרת סימניות בספרים, יפו, פברואר 2013