כל היצירות של אסנת בר-אור

 

העבודה היא מתוך הסדרה "אדמה"