כל היצירות של תמר סימון

 
מפגשי משפחה, טקסים מסורתיים, ופרקטיקה תרבותית הן מה שנגלה בעבודתי. זוהי דרך פעולה בשבילי לבחון קהילות סגורות, דינמיקה קבוצתית, ויחסים בין המשתתפים.