כל היצירות של תמר מצפי

 
עיבוד דו שכבתי על צילום, מדמה קילוף המדבר. כדי להמחיש שלמדבר פנים רבות רבדים ושכבות