כל היצירות של תמרה דקל לונדון

 
מלאכת הצילום מהווה עבורי הזדמנות לשאול כיצד אפשר להתבונן על דבר בעל תפקיד מוגדר ופונקציונלי באופן אחר. יש לי משאלה שנדונה לכישלון - ליישם במציאות את מה שהדימויים מצליחים לרקום ולהתיר בתוכם