כל היצירות של תמי אלקון-לורברבוים

 
אמנות וחיים חלום ומציאות הן שאלות שאמנות מתחבטת בהם באופנים שונים. ביוגת החלום, משננים מנטרה: "חיים חלום מציאות מוות הם היינו הך האמנות שלי בוחנת את חיי מהנקודה, בה החלום והמציאות, הגבוה והנמוך מתערבבים לכדי לכידות אחת ששבה ומתפרקת.