כל היצירות של תומר ספיר

 
חי ויוצר בתל אביב. עבודותיו כוללות פיסול, מיצב, וידיאו, רישום וקולאז'.