כל היצירות של שרית לילה האס

 
ליצן האהבה מתוך סדרת רישומים..אני עובדת בסדרות..רושמת מתוך התבוננות וגם מצילומים...בסטודיו גם מגדילה רישומים בצבע