כל היצירות של שרונה הלמן

 
בעבודותיי אני משתמשת בפיסול, רישום וציור. אני מונעת מהרצון לברוא עולם באמצעים פורמליסטים בלבד, מהפיזיות של הדברים. אני משתמשת באלמנטים שבלוניים, בנאליים ושחוקים בגלל חוסר האפשרות שבהם, מתוך שאיפה לייצר בהם חיים חדשים. כל עבודה משמשת כיקום בזעיר אנפין בו אני בוחנת את פוטנציאל התפתחות הקווים, הצורות והחללים באותה סיטואציה.