כל היצירות של שרה בנינגה

 
ציירת וחוקרת אמנות. ציוריה עוסקים בשאלות על האני, המבט והחברה, תוך התיחסות לתולדות האמנות