כל היצירות של שני סאסי

 
החושניות והחומריות של העבודה עם החומר והצבע, מסתירים עולם של כאוס וחרדה, אך הם האמצעים שלי ליצירה של סדר ושליטה שמראש מועד לכישלון. עולם הדימויים נע בין צורות מופשטות לדימויים של גרמי-שמים. דימויי הירח והשמשות מהווים עוגן המוטל בתחילת הציור או בסופו, כמעין חתימה שבלעדיו הציור לא מתקיים