כל היצירות של שלומית באומן

 
בשנים האחרונות עובדת שלומית באומן עם חומר קרמי מקומי שהחרסית שמרכיבה אותו אזלה עקב כריית יתר