כל היצירות של שיר לוסקי

 
עבודתה של לוסקי מורכבת מצילום, פיסול ומיצב. היא בוחנת את הקשר ואת הפער בין תצלום לאובייקט ובין האורגני לסינטטי, תוך טשטוש בין דו־ממד לתלת־ממד. מתוך הדיאלוג ביניהם, לוסקי פורשת בפנינו אפשרויות של קיום פיזי מעורפל, חלקי בממשיותו, מוחשי ונסתר בו-זמנית