כל היצירות של שיראל הורוויץ

 
הפרקטיקה שלי כאמנית מיצב ומיצג, כוללת עבודה במגוון מדיות, בשילוב יוזמות לאינטראקציות בין אנשים וסביבה, אותן אני מפתחת סביב תמות מובנות, תלויות מקום וזמן. אני עוסקת במאפיינים של אורבניות, בגוף כישות בהקשר עירוני, ובנקודות המפגש בין זהות אישית למרחב ציבורי