כל היצירות של שיראל הורוויץ

 
לצד עבודות הפיסול והמיצב, התחריט משמש לי כעוגן, נקודת מוצא והנאה מעשיה שאינה זקוקה לחלל. ההשראה שלי מגיעה מהמפגש בין היומיום העירוני לאימון המדיטציה והיוגה שהם חלק מרכזי בשגרה שלי. בתחריטים אני נותנת ביטוי לגוף, ולתנועה המטלטלת שיש בין הפנים והחוץ