כל היצירות של שחר טוכנר

 
בעבודותיי, הנעות סביב וידאו ארט, מיצב, ציור ופיסול, אני מרבה לעסוק בנושאים חברתיים שעל סדר היום כגון תרבות הצריכה, רב תרבותיות וייצוגי המציאות על ידי המדיה. עבודות הווידאו שלי מנסות לבחון את היחסים בין דימוי, תנועה ומוזיקה, ובין המטענים התרבותיים שכל אחד מהם מכיל