כל היצירות של שושנה צ׳חנובסקי

 
בעשור האחרון פעולותיי הן רב תחומיות ונעות בין רישום, פיסול, וידאו ופרפורמנס. מדיומים אלה מאפשרים לי לבחון את היחס בין אובייקט והפשטתו. בקו זה אני בודקת מה שנשגב מבחינתי; מערכת מאוזנת. אני רושמת בו-זמנית (אמבידקסטרוס) ומחפשת את האיזון בין ביקורתיות לשפה מצד אחד ורגש ואינטואיציה מצד שני