כל היצירות של שולמית ניר

 
אני מציירת מהתבוננות. התבוננות בעולם הינה התבוננות בחיים עצמם – הכול זז, נושם, משתנה. במהלך עשרים השנים האחרונות אני מציירת נופים טבע דומם ואנשים. בציורי אני בוחנת קומפוזיציה, אפשרויות שונות של צבעוניות, צירופי צבעים ואת השפעת גודלה הפיזי של היצירה על המתבונן. כל ציורי באים מהמציאות הסובבת אותי