כל היצירות של שולמית ישר

 
השקט והחיבור בין העין ליד, לעתים מדוייקת לעיתים מתפרעת, , התרגום האישי לנוף המקומי, השימוש בעולם החיצוני לביטוי העולם הפנימי, אשר לכאורה מפחית מחשיבות הנושא, הגילוי שדווקא בשביל לצייר במדויק את הנגלה לעין צריך לפרק את עולם הצורות, קווי מתאר והגדרות לכתמים מופשטים, מייצרים את הנועם החופש ותחושת הנוכחות שאני מוצאת באמנות