כל היצירות של שגיא אזולאי

 
ציור הוא המדיום המרכזי דרכו אני פועל, החל מלימודי בבצלאל ועד היום. אני מתעניין באופן בו ציור יכול לשמש כנקודת התכה של פרקטיקות שונות, אידיאולוגיות ומטענים מיתיים ותרבותיים. אני חוקר בציור את הפוטנציאל שלו לתפקד כאובייקט, על הציר שבין דימוי לחומר, זמן ומקום, הפשטה ופיגורציה