כל היצירות של שאול קנז

 
6-2014, שאול קנז, מעורבת על עץ