כל היצירות של רענן חרלפ

 
העבודה אחת מסדרה של אבני טטריס שהוצגו במוזיאון פ"ת כעבודת תיקרה