כל היצירות של רמי צלקה

 
עבודותיי מתייחסות לרוב לנופים אורבניים הנעים בין המוכר לבלתי מזוהה (nondescript). הדימוי המצולם יכול להציע סימן כמעט בלשי, המדלג בין הסיפוריות הנרמזת לאיכויות של תפאורה קולנועית או במה להתרחשות תיאטרלית ולא של מציאות או מקום ממשי, אין נוכחות ברורה של בני אדם, לא מקום מסוים