כל היצירות של ריקי בנימין

 
אני עובדת עם דימויים שיש להם פירושים מילולים