כל היצירות של רות שצמן

 
מציירת נופים ופורטרטים מהתבונמות בתוך הנוף עצמו בטכניקה. alla prima, במפגש אחד ויחיד בן 4 שעות