כל היצירות של רונה שחר

 
אני מתבוננת ואוספת מראות וחוויות, אנשים, מכונות או טבע, בניסיון להתחבר לכל מקום שאני שוהה בו, למהות ולמיתוס של ערים, כבישים ויערות, לדברים הנסתרים, אלה שנמצאים בשולי הדרך והחיים, רגעים חולפים שנדמה שנושאים משמעות וטעונים ברגש