כל היצירות של רונה שחר

 
העבודות הן תולדה של התבוננות חוקרת, תחילה בפני השטח ואז במה שנעשה מתחת לפני השטח. מה שאני רואה מתערבב עם מה שאני מרגישה וחווה כתגובה לדברים. במרקרים העבודה מהירה, במדיומים אחרים אני עובדת הרבה פעמים לאט ומוסיפה חומר וגורעת, לעתים במשך חודשים