כל היצירות של רונה פרלמן

 
העבודה "סיר", הדפס חד פעמי של נייר פחם על נייר, הינה חלק מגוף עבודות המאופיין בשימוש בנייר העתקה משרדי, וכפועל יוצא מזה, בצבעוניות כחלחלה שנעה בין האינדיגו, המצוי וה"זול", לאולטרמרין, המזוהה בתולדות האמנות עם יוקרה ואפילו קדושה. נייר ההעתקה כמעט שאינו בשימוש היום מאחר שהקובץ הדיגיטלי ניתן להדפסה חוזרת ובלתי מוגבלת