כל היצירות של רוז סילבר

 
Schooled in realism. Love nature. Presently enjoying a mix of abstract and realism