כל היצירות של רוזה בן אריה

 
בעבודות הנוכחיות שלי אני ממשיכה עיסוק בנושא הטבע עם דגש על פירוק והרכבה שלו. העולם האורגני מתבטא לרוב בסבך צמחיה שהופך למארג או לרשת. הטכניקה שבה אני עובדת היא ציור שהוא לעיתים תבליטי (משולב בדבקים פלסטיים) לצד מייצב שנוצר מאותם צבעים ודבקים