כל היצירות של ציקי אייזנברג

 
אני בוחן סביבות ונופים מתוך משחק וחיבור של חפצים ודימויים אותם אני מצלם. העבודה היא תולדה של צירופים שונים המתלכדים יחד ברגע הצילום והופכים לסביבה חדשה