כל היצירות של צח שיף

 
עבורי, מעשה האמנות נובע מהלחם של הצפת מידע עם אסוציאציות קורצות מהיום יום. אותו הלחם מוביל לפרוק והרכבה מחדש של רבדים צורניים בשדה דו ממדי, או תלת ממדי. מעשים אלה הם בעלי ערך כלשהו ומשקפים יחסי משיכה סלידה שאני חש למרחב שבו אני חי וממנו אני שואב השראה.