כל היצירות של צוקי סרפר

 
Portable objects to pack in a suitcase and flee. Refugee objects. .