כל היצירות של פיטר יעקב מלץ

 
הרישום "זוג" הוא חלר מהסדרה חדשה שמתהווה בימים אלו. הסדרה קשורה לחוויות מדיטציה שאני עובר בימים אלו ולעניין מחודש בפסיכדליה. החומרים בעבודה מלווים אותם שנים מלבד הצבע הזרחני שהצטרף כעת. דיו, צבעי זכוכית, נצנצים וטיפקס וכן הנייר