כל היצירות של פיטר יעקב מלץ

 
הרישום "זוג" הוא חלק מסדרה חדשה שמתהווה בימים אלו. הסדרה קשורה לחוויות מדיטציה שאני עובר בימים אלו ולעניין מחודש בפסיכדליה. החומרים בעבודה מלווים אותי שנים, מלבד הצבע הזרחני שהצטרף כעת. דיו, צבעי זכוכית, נצנצים וטיפקס וכן הנייר