כל היצירות של עמי פייצביץ

 
אפשרתי לפלטת הצבע שלי להתרחב. השתמשתי בכתמיות הצבעונית כשפה ציורית בבניית הדימוי האנושי. נשענתי על מנעד צבעוני רחב, והשתמשתי בצבעוניות על מנת לתאר את המתחים הרגשיים של הדמויות אותם בחרתי לצייר