כל היצירות של עירית רבינוביץ

 
בציורים חשוב לי החיבור למציאות בה אני חיה, הריחוף בדמיון מקושר למקום ולזמן, אני יוצרת ''מיקס'' בין פנטזיה למציאות עבר והווה, הציור הוא התפעלות או הבעת דעה, הצבעוניות וההומור מאפשרים גם הבנה, חלק מהקשר למקום הוא שילוב סמלים ודימויים אישיים וקולקטיביים ישראליים. הדוכיפת היא דמות מרכזית ביצירה של השנים האחרונות, היא משלבת ויזואליות מעניינת מעוררת חיוך, מייצגת טבע אורבני וכמובן גם הציפור הלאומית של ישראל, בין עבודה לעבודה היא משנה צבע ,פרספקטיבה, פעם עם נוף פעם עם טבע דומם ,כזוג, כהורה ,משפחה, בשבילה ובשבילי כל ציור הוא הרפתקה חדשה.