כל היצירות של עומר מסינגר

 
עבודה זו הינה בתגובה לעבודת פיסול של חיילי באולינג שכדור דמוי רימון מגיע אליהם ומנסה להפילם.בעבודה זו מוצג פוחלץ של ברווז בן כלאיים לו שני ראשים עם עיניים מכוסות בפלאנלית החולקים גוף אחד ולא יכולים להתקדם ולהתפתח מנקודה שבה כל נראטיב לא רואה את השני