כל היצירות של עודד אילן

 
יחסי גומלין בין ציור לצילום, עבודות על מצע מזדמן, בד"כ קרטוני אריזה.