כל היצירות של עודד אילן

 
עבודות בטכניקה מעורבת, על נייר או קרטוני אריזה בטווח שבן הדומימד לתלת מימד