כל היצירות של עדנה אוחנה

 
עבודותי נעות בין היכולת שלהן להתפשט לבין המצב הקפוא שלהן. טווח זה בין התרחבות לצמצום מאפשר לי לייצר תנועה של דימוי, ומעניק לי חופש לנוע עם הדימוי או האובייקט בהם בחרתי לעסוק