כל היצירות של עדן אורבך עפרת

 
עוסקת בארכיטיפים תרבותיים דרך השענות על מקורות ספרותיים ומיתיים. אם באמצעות משחק באלמנטים וסמלים מתוך הקאנון המיתולוגי ואם על ידי יצירתם של מיתוסים "פרטיים" - התכתבות בין הפרשנות האוניברסלית לזו האישית. דימויים בהם אני משתמשת מייצגים לעיתים קטבים מנוגדים, שני קצוות, המתפקדים כאימננטים, משלימים ונובעים זה מזה