כל היצירות של עדי עוז-ארי

 
גוף העבודות שלי מבקש לבדוק את הסדר המוכר המתקיים בתוך מציאות לא יציבה. ללא צפוי, לאקראי, יש תפקיד מרכזי בעבודתי, היא מותווית על ידי הסביבה שלי: עיתונים, אינטרנט, אובייקטים מצויים וצילומיי שלי. באמצעותה ניבנה רצף אלטרנטיבי חדש. צילום משמש עבורי כמעבדת ניסויים לפירוק ובנייה של דימוים