כל היצירות של עדי עוז-ארי

 
בעבודתי, אני מנהלת דיאלוג עם צילום מסורתי, עם שירה, ציור, עבודת גוף, מבררת את מהות הטבעת הדימוי. צילום משמש עבורי כמעבדת ניסויים לפירוק ובנייה של דימויים. אני נעזרת בדימויים הלקוחים ממקורות שונים כגון: צילומי רנטגן, ספרים, עיתונים ומפות דרכים. הדימויים מפתים אותי, כמעין סוד אותו אני רוצה לפענח. כמו כן, בעבודותיי האחרונות החומרים גם הם, מהווים חלק משמעותי בתהליך, ולעיתים מכתיבים לי שפה ייחודית משל עצמם.