כל היצירות של עדי בצלאל

 
הדימויים הצילומיים שלי משלבים בתוכם שני קצוות: היומיומי והנשגב. קצוות אלה מאפשרים עבורי להטעין בקסם כל דבר שאני באה עימו במגע