כל היצירות של עדי ארגוב

 
אמנית רב תחומית. בשנים האחרונות עבודותיה מתמקדות בציור, רישום ובמיצב ובבחינת הגבולות ביניהם. באמצעות הרישום והקו היא מפתחת מערכת סימנים פנימית ואידיוסינקראטית ובודקת את יחסי המרחב והגודל של מקומות, נעה בין מרחב מחשבתי סביבתי למרחב ציורי