כל היצירות של סשה איידלמן

 
התצלום הוא מתוך סדרה תיעודית ארוכת תווך שחושפת את פני החברה בעזרת הסמל המהותי של התקופה- גדר הפרדה