כל היצירות של סמואל קראוס

 
עבודתו שואפת ליישב סמלים מערביים שונים עם עיבודיהם המצויים בתרבות הישראלית והברזילאית, תוך שימוש בביטויים ציוריים ופיסוליים. העבודות שמות דגש על ההצטלבות בין סצנות מודרניות ופולקלוריות, מופעים והדרנים. בחינת הדיאלוגים שלהם אחד עם השני וכיצד הם מתעצבים כאשר הם במגע